Hvem er vi?

AAB Silkeborg blev
 stiftet d. 24.09.1940. Det er vores mission at udvikle, udleje og administrere almene boliger i det midtjyske område.

Organisationen administrerer i øjeblikket 40 afdelinger med ca. 2.500 almene boliger i form af familieboliger, ældreboliger og ungdomsboliger i Silkeborg Kommune, - og der kommer løbende nye til.

Denne hjemmeside er primært henvendt til nuværende beboere. Ønsker du at søge en bolig hos os, skal du skrives op hos BoligSilkeborg

In english and other languages


Velkommen til!

 

AAB Silkeborg i din e-Boks?

Du kan få tilsendt din forbrugsopgørelse, den evt. årlige huslejeforhøjelse og flytteopgørelse via e-Boks. Vi arbejder for på sigt at kunne sende lejekontrakter, opsigelser mv., så du nemt, hurtigt og sikkert får adgang til alle dine dokumenter samme sted.

Tilmeld allerede nu AAB Silkeborg til din e-Boks via www.e-boks.dk.

Beboerdemokrati

Når du bor i en almen boligorganisation
som AAB Silkeborg, får du mere end et godt sted at bo.

Du får også indflydelse gennem et stærkt beboerdemokrati. 
Du er med til at bestemme standarden i boligerne, og du vælger de medbeboere, der skal være dine talsmænd.

Hver afdeling er en økonomisk selvstændig enhed, og du er med til at vedtage budgettet. På møder i afdelingen diskuteres emner som husdyrhold, større vedligeholdelses- og forbedringsarbejder og andre temaer af interesse for alle. 

Beboerdemokrati

 

SMS-Service!

SMS-Service er en hurtig måde
for os at komme i kontakt med vores beboere på.
Vi sender en sms ud til alle de telefoner, der er tilmeldt på en af vores adresser. SMS'en vil kun blive sendt til de relevante adresser i de enkelte tilfælde.

Sms-Servicen vil blive benyttet ved NYHEDER, akut opståede situationer som drifts- og forsyningsforstyrrelser, men også til mere almene informationer om arbejder i afdelingen, ferielukning, større renoveringssager m.m. Som udgangspunkt er du som beboer automatisk tilmeldt. Skulle du ikke ønske at modtage sms'er fra os, kan du afmelde servicen via nedenstående link. 

sms-service